كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
شنبه 11 آذر 1402  
برگزیده
بيشتر
اطلاعیه ها

1401/9/20 یکشنبه|روز دانشجو ...

 
بيشتر
فرم ها
بيشتر
تماس با ما

1396/6/15 چهارشنبه|آدرس ...

 
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
اخبار
بيشتر
آموزش
بيشتر
برنامه کلاسی
بيشتر
رشته های تحصیلی
1401/7/27 چهارشنبه
دانشگاه پیام نور رابر از سال 1386 فعالیت خود را آغاز نمود ورشته های این واحد دانشگاهی به شرح ذیل می باشد .
1- روانشناسی 
2- حسابداری 
3- علوم تربیتی 
میانترم
بيشتر
فرهنگی دانشجویی
بيشتر
پیوندها
1397/7/3 سه‌شنبه
                                                                            


 
تصوير ها
بيشتر
درباره دانشگاه
1398/8/6 دوشنبه درباره دانشگاه
فايلها
اعضاي علمي و اداري دانشگاه پيام نور رابر.docx 14.243 KB
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.اخبار
برگزاری کارگاه سلامت روان
قابل توجه دانشجویان گرامی
قابل توجه دانشجویان دانشگاه پیام نور استان کرمان قصد عزیمت به کربلا دارند
قابل توجه متقاضیان تحصیل در دانشگاه پیام نور
قابل توجه دانشجویان گرامی: زمان انتخاب واحد،
بيشتر
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.اخبار
برگزاری کارگاه سلامت روان
قابل توجه دانشجویان گرامی
قابل توجه دانشجویان دانشگاه پیام نور استان کرمان قصد عزیمت به کربلا دارند
قابل توجه متقاضیان تحصیل در دانشگاه پیام نور
قابل توجه دانشجویان گرامی: زمان انتخاب واحد،
بيشتر
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.اخبار
برگزاری کارگاه سلامت روان
قابل توجه دانشجویان گرامی
قابل توجه دانشجویان دانشگاه پیام نور استان کرمان قصد عزیمت به کربلا دارند
قابل توجه متقاضیان تحصیل در دانشگاه پیام نور
قابل توجه دانشجویان گرامی: زمان انتخاب واحد،
بيشتر
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.اخبار
برگزاری کارگاه سلامت روان
قابل توجه دانشجویان گرامی
قابل توجه دانشجویان دانشگاه پیام نور استان کرمان قصد عزیمت به کربلا دارند
قابل توجه متقاضیان تحصیل در دانشگاه پیام نور
قابل توجه دانشجویان گرامی: زمان انتخاب واحد،
بيشتر
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.اخبار
برگزاری کارگاه سلامت روان
قابل توجه دانشجویان گرامی
قابل توجه دانشجویان دانشگاه پیام نور استان کرمان قصد عزیمت به کربلا دارند
قابل توجه متقاضیان تحصیل در دانشگاه پیام نور
قابل توجه دانشجویان گرامی: زمان انتخاب واحد،
بيشتر
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.اخبار
برگزاری کارگاه سلامت روان
قابل توجه دانشجویان گرامی
قابل توجه دانشجویان دانشگاه پیام نور استان کرمان قصد عزیمت به کربلا دارند
قابل توجه متقاضیان تحصیل در دانشگاه پیام نور
قابل توجه دانشجویان گرامی: زمان انتخاب واحد،
بيشتر