اخبار
1397/9/19 دوشنبه
برگزاری کرسی آزاد اندیشی با موضوع ازدواج زود هنگام آری یا نه
در روز شنبه مورخه 1397/09/17 کرسی آزاد اندیشی با موضوع ازدواج زودهنگام آری یا نه ،در دانشگاه پیام نور رابر برگزار گردید در این مراسم که با حضور ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر رضایی ،مسئولین شهر ،کارکنان و دانشجویان دانشگاه برگزار گردید در ابتدا ریاست محترم دانشگاه ضمن تبریک روز دانشجو در خصوص روز دانشجو سخنانی را ایراد فرمودند و پس از آن حاج آقا سمیعی امام جمعه موقت در خصوص ازدواج به ایراد سخن پرداختند وپس از آن سرکار خانم شمس الدینی از اساتید دانشگاه و مجری بحث کرسی آزاد اندیشی را باز نموده و پس از آن دانشجویان موافق و مخالف نظرات خود را بیان نمودند و در پایان داوران به جمع بندی موضوع پرداختند ./

تمامی حقوق برای دانشگاه پیام نور محفوظ می باشد .

www.pnu.ac.ir