اخبار
1397/9/19 دوشنبه
برگزاری اردوی یکروزه دانشجویان جدید الورود به ماهان
اردوی یکروزه دانشجویان جدید الورود دانشگاه پیام نور رابر در ماهان برگزار شد که در این اردو ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر رضایی ،اساتید و کارکنان ،دانشجویان را همراهی نمودند که ابتدا از باغ شاهزاده ماهان بازدید نمودند و پس از آن از مقبره شاه نعمت اله ولی بازدید و در پایان  مقبره  شاهزاده حسین جوپار را زیارت نمودند ./

تمامی حقوق برای دانشگاه پیام نور محفوظ می باشد .

www.pnu.ac.ir