آموزش
1401/8/23 دوشنبه
ارزشیابی اساتید در سامانه گلستان
زمان ارزشیابی دروس اساتید توسط دانشجویان در سامانه گلستان آغاز شد .
ارزشیابی اساتید در سامانه گلستان
زمان ارزشیابی،دروس اساتید توسط دانشجویان در سامانه گلستان آغاز شد.
قابل توجه دانشجویان دانشگاه:
با مراجعه به سامانه گلستان به آدرسreg.pnu.ac.ir   از تاریخ 1401/08/18 لغایت1401/09/09 در قسمت استاد---ارزشیابی--- ارزشیابی اساتید، نسبت به ارزشیابی اساتید مطابق راهنمای ذیل اقدام فرمایید.

 با عنایت به اهمیت نتایج این نظرسنجی ها در برنامه ریزی هر چه بهتر آموزشی دانشگاه ، شایسته است دانشجویان به صورت پر رنگ و با رعایت جانب صحت و صداقت، در این ارزیابی شرکت کنند.


 

تمامی حقوق برای دانشگاه پیام نور محفوظ می باشد .

www.pnu.ac.ir