برگزیده
قابل توجه پذیرفته شدگان دوره پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور
بر اساس رتبه‌بندی مؤسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری (ISC)
قابل توجه کلیه دانشجویان و فعالان فرهنگی دانشگاه
قابل توجه دانشجویان
برنامه کلاسی نیمسال اول 1402-1401