اطلاعیه ها
آغاز ثبت نام بدون کنکور دانشگاه پیام نور از 5مردادماه لغایت 2 شهریور ماه 99
تقویم آموزشی سال تحصیلی 99-98
آغاز ثبت نام بدون کنکور دانشگاه پیام نور از 15 اسفندماه 97لغایت 1 شهریور 98
برگزاری کرسی آزاد اندیشی با موضوع ازدواج زود هنگام آری یا نه
برگزاری اردوی یکروزه دانشجویان جدید الورود به ماهان
آغاز ثبت نام بدون کنکور از 21 مهرماه در سایت سنجش
اطلاعیه وام شهریه دانشجویان دانشگاه پیام نور
فرصت مجدد جهت ثبت نام بدون آزمون رشته های کارشناسی دانشگاه پیام نور
تقویم آموزشی سال تحصیلی98-97
ارزشیابی اساتید
ارزشیابی اساتید نیمسال اول 97-96
تعیین محل آزمون امتحانات نیمسال اول 97-96
افزایش نمره میانترم از 6 به 8
آغاز ثبت نام کارشناسی بدون آزمون دانشگاه پیام نور
بیانیه دانشگاه پیام نور در پاسخ به اهانت های رییس جمهور امریکا
آغاز ثبت نام کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور
وضعیت منابع و برنامه 9 ترمه
معاون اداری ،مالی و عمرانی دانشگاه پیام نور خبر داد
زمان ثبت نام ورودی های جدید
تمدید زمان انتخاب واحد نیمسال اول 96-95
1