اطلاعیه ها
زمان ثبت نام ورودی های جدید به اطلاع ورودی های جدید می رساند زمان ثبت نام در سایت دانشگاه به آدرس reg.pnu.ac.ir از تاریخ 28/6/96لغایت 2/7/96 می باشد که دانشجویان لازم است بعد از ثبت نام در سایت از تاریخ 96/7/4 جهت تحویل مدارک و انتخاب واحد به دانشگاه مراجعه نمایند .
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر