اطلاعیه ها
ارزشیابی اساتید ارزشیابی ارزیابی کیفیت تدریس اساتید با نظر خواهی از شما دانشجوی محترم

دانشجوی گرامی لازم است  جهت ارزشیابی اساتیدبه سایت گلستان مراجعه و  به شکل ذیل اقدام نمائید .

استاد ------ارزشیابی     کلیه دروس دانشجو نمایش داده می شوند و با کلیک برروی گزینه انتخاب کنار هر درس می توانید نسبت به ارزشیابی هر یک از دروس اقدام نمایید ./
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر