اخبار
1401/7/27 چهارشنبه
قابل توجه دانشجویان گرامی
تطبیق واحد

.

اصلاح برخی بندهای آیین نامه آموزشی دانشگاه در خصوص تطبیق واحد
قابل دانشجویان گرامی برخی بندهای آین نامه آموزشی دانشگاه در خصوص تطیق واحد به شرح ذیل اصلاح گردیده است:
1-امکان تطبیق واحد دروس حداکثر تا 50 درصد کل واحدهای مصوب رشته فراهم گردید.

2-امکان معادل سازی دروس برای دانشجویانی که 5 سال از زمان اخذ مدرک آنها گذشته باشد نیز میسور گردید.

 

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر