كوچك يا بزرگ كردن بخش :.اخبار
معاون علمی و آموزشی دانشگاه پیام نوراستان کرمان خبر داد: امکان ثبت نام و انتخاب واحد پذیرفته شدگانی که تا تاریخ 1401/11/30 موفق به اخذ مدرک پیش دانشگاهی یا دیپلم نظام 6.3.3 یا کاردانی شوند، از بهمن ماه فراهم گردید.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر محمود فرهادیان با استناد به بخشنامه شماره 58923 مورخ 17/7/1401 سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی سال 1401 ویژه پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی که  موفق به اخذ مدرک پیش دانشگاهی یا دیپلم نظام ۶.۳.۳ یا کاردانی  خود نشده اند، اعلام کرد: امکان ثبت نام و انتخاب واحد پذیرفته شدگانی که تا تاریخ 30/11/1401 موفق به اخذ مدرک پیش دانشگاهی یا دیپلم نظام ۶.۳.۳ یا کاردانی شوند، از بهمن ماه فراهم گردیده است. 

ایشان همچنین افزود: پذیرفته شدگانی که در نیمسال 4011 اقدام به ثبت نام اولیه و انتخاب واحد کرده اند ولی مدرک پیش دانشگاهی/ دیپلم نظام جدید 3-3-6 و یا کاردانی خود را تا تاریخ 31/6/1401 نتوانند ارائه نمایند، در صورتیکه قادر باشند تا تاریخ 30/11/1401 مدرک مربوطه را ارائه نمایند، نیمسال 4011 ایشان مرخصی تحصیلی با احتساب در سنوات و با پرداخت شهریه ثبت گردیده و تمام دروس ایشان به نیمسال 4012 منتقل می گردد.

معاون علمی و آموزشی دانشگاه پیام نور ادامه داد: پذیرفته شدگانی که در نیمسال 4011 ثبت نام اولیه و انتخاب واحد انجام داده اند و مدرک پیش دانشگاهی/ دیپلم نظام جدید 3-3-6 و یا کاردانی خود را تا تاریخ 31/06/1401 اخذ کرده باشند ولی به مرکز محل تحصیل ارایه نکرده باشند با اخذ تعهد از آنها مبنی بر ارایه مدرک در طول ترم تحصیلی (نیمسال اول 1402-1401) انتخاب واحد ایشان به قوت خود باقی مانده و می توانند در آزمون پایان نیمسال 4011 شرکت نمایند. 


دانشگاه پیام نور استان کرمان در پیام رسان سروش و آپارات 

http://www.aparat.com/kermanpnuk

http://sapp.ir/kermanpnuk

 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر