كوچك يا بزرگ كردن بخش :.اخبار
برگزاری کمیسیون دانشجویی در محل فرمانداری حضور جناب آقای دکتر خلیلی معاونت محترم استان و خانم دکتر بختیاری ریاست واحد در جلسه کمیسیون دانشجویی فرمانداری جهت حل مشکل آسفالت و محوطه سازی دانشگاه
جلسه کمیسیون دانشجویی  روز شنبه مورخ 1401/8/14درمحل فرمانداری شهرستان رابر با حضورجناب دکتر خلیلی نژاد معاون محترم اجرایی استان  وخانم دکتر بختیاری رییس محترم  دانشگاه پیام نور واحدرابر،جناب آقای حسینی نسب مسئول عمرانی پیام نور استان ،جناب دکتر آقاملایی یفرماندار محترم ،جناب مهندس عسکرپور شهردار محترم ،اعضای محترم شورای شهر و سایر مسئولین محترم ادارات  برگزارگردید  که مصوبات این جلسه به قرار زیر میباشد:
 مقرر گردید  شهرداری محترم رابر 1-جاده منتهی به دانشگاه را روکش آسفالت  کنید 2- زیرسازی حیاط دانشگاه را انجام دهد.3 از جلو سردرب دانشگاه تا ورودی ساختمان را آسفالت نماید .4-  از لوله آب غیرشرب  که از کنار دانشگاه میگذرد انشعابی به دانشگاه جهت آبیاری درختان وفضای سبز اختصاص دهد.5-جهت قطره ای کردن آبرسانی به فضای سبز ودرختان دانشگاه همکاری لازم را انجام دهد
مقرر گردیدفرمانداری محترم رابر1- درهنگام محوطه سازی وکارهای عمرانی دیگر دانشگاه نیروی کارگری ساده واستاد بنا دراختیار دانشگاه قرار دهد
2-.درزمان محوطه سازی فرمانداری ماشین آلات سنگین  دراختیار دانشگاه قراردهد.3- فرمانداری رابر باهمکاری دهیاری بخش مرکزی و بخش هنزا جهت تبلیغات  دانشگاه پیام نور درزمینه پذیرش دانشجو ومزایای دانشگاه پیام نور  همکاری لازم را انجام دهند./


 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر