كوچك يا بزرگ كردن بخش :.اخبار
برنامه کلاسی نیمسال اول 1402-1401 برنامه کلاسی حضوری دانشگاه پیام نور رابر به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند که کلاسهای دروس اصلی  رشته علوم تربیتی بصورت حضوری و کلاسهای دروس اصلی و عمومی رشته های روانشناسی و حسابداری بصورت الکترونیکی می باشد .
فايلها
برنامه کلاسي.docx 19.64 KB
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر