اخبار
1401/8/16 دوشنبه
بازدید جناب دکتر خلیلی از واحد رابر
جناب دکتر خلیلی معاونت محترم اجرایی استان از دانشگاه رابر بازدید نمودند

.

روز شنبه مورخ 1401/1/14 آقای دکتر خلیلی معاونت محترم اجرایی استان به همراه خانم دکتر بختیاری رییس محترم واحد رابر و آقای حسینی نسب مسئول محترم عمرانی استان از واحد رابر بازدید نموده و از کارکنان این واحد تقدیر بعمل آوردند ./


 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر