اخبار
1402/4/6 سه‌شنبه
قابل توجه دانشجویان گرامی: زمان انتخاب واحد،
زمان انتخاب واحد، تشکیل کلاسها ها و نحوه برگزاری امتحانات نیمسال تابستان1402

.

قابل توجه دانشجویان گرامی:
زمان انتخاب واحد، تشکیل کلاسها ها و نحوه برگزاری امتحانات نیمسال تابستان1402
در نیمسال تابستان جاری فقط مراکز و واحدهای انار، بم، بردسیر، بافت، جیرفت، راور، رفسنجان، ریگان، زرند، سیرجان، شهربابک، کرمان و کهنوج  مجری برگزاری ترم تابستان و آزمون‌های پایانی خواهند بود.

دانشجویان واحدهایی که مجری ترم تابستان نیستند می توانند به یکی از دو شیوه ذیل اقدام نمایند  

الف. قبل از شروع زمان انتخاب واحد، و در تاریخ‌های 1402/03/12 لغایت 1402/03/31 اقدام به ثبت تقاضای "مهمان ترم تابستان" در یکی از مراکز/واحدهای سیزده‌گانه فوق‌الذکر در سیستم گلستان نمایند.

ب. همچنین این دسته از دانشجویان می توانند از 1402/04/29 لغایت 1402/04/31 درخواست تغییر حوزه امتحانی به مراکز/واحدهای سیزده‌گانه مجری ترم تابستان را در سیستم گلستان ثبت کنند.(میزان شهریه در این روش کمتراز روش الف می باشد.)

توجه به رعایت نکات ذیل الزامی است:


1-انتخاب واحد دانشجویان از تاریخ 1402/03/24 لغایت 1402/04/06 از طریق سامانه جامع آموزشی گلستان و مطابق برنامه زمانبندی شده برای دانشجویان دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد انجام میشود.

2-تمام دروس (بجز درس حفظ سی ام قرآن کریم) دارای نمره میان ترم بوده و تاریخ برگزاری کلاسها از تاریخ 1402/04/10 لغایت 1402/05/10 خواهد بود

3- موعد ثبت نمرات میان ترم تا تاریخ 1402/05/12 خواهد بود.

4-امتحانات پایان ترم همه مقاطع تحصیلی به صورت حضوری خواهد بود.

5-کلیه کلاسها در دوره تابستانی به صورت الکترونیکی به شرح ذیل ارائه و برگزار میگردد:

6- الف: نحوه ارائه دروس در مقطع کارشناسی:


1-6 دروس کاملا نظری و دارای منبع درسی نیمسال ٦ و بالاتر مقطع کارشناسی پیوسته

تبصره ١: دروس تربیت بدنی، ورزش ١ و تربیت بدنی ویژه و ورزش ویژه برای دانشجویان دارای شرایط خاص مطابق مقررات برای مقطع کارشناسی نیز علاوه بر دروس بند 1-6 به صورت حضوری در مراکز و واحدها قابل ارائه هستند.

تبصره ٢: دروس کارآموزی، کارورزی و پروژه مقطع کارشناسی نیز علاوه بر دروس بند 1-6 قابل ارائه هستند.

2-6 درس حفظ جزء سی ام قرآن کریم مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد به صورت عادی و بدون استاد ارائه می شود.

3-6کلاسهای آموزشی دروس نظری صرفاً به صورت الکترونیکی در سطح استان و در سامانه آموزش الکترونیکی استانی online.kerman.pnu.ac.ir ارائه میگردد.

4-6 در ضمن دروس فارسی عمومی، زبان خارجه عمومی و دروس معارفی کلیه دروس عمومی مقطع کارشناسی )صرفا ٣ عنوان درس معارفی مقطع کارشناسی مطابق با ضوابط گروه معارف اسلامی طبق نامه شماره ٨٠١٠/١٠٤/ د مورخ ٢٠/٠٢/١٤٠٢ سرپرست دانشکده الهیات و معارف اسلامی )دروس قابل ارائه معارفی با رعایت کد دروس مربوطه عبارتند از: فرهنگ و تمدن اسالم و ایران با کد علوم انسانی ١٢٢٩١٢٨ و کد پایه ١٢٢٩١٢٧ اندیشه اسلامی٢ با کد علوم انسانی ١٢٣٣٠٣١ و کد پایه ١٢٣٣٠٢٦ دانش خانواده و جمعیت با کد علوم انسانی ١٢٣٣٠٤٣ و کد پایه ١٢٣٣٠٤٤و همچنین دروس اعلام شده پیوست از دفتر برنامه ریزی آموزشی و تحصیالت تکمیلی( به صورت الکترونیکی و از مرکز ۵٣٠٨ به صورت متمرکز و کشوری در سایت edu.pnu.ac.ir ارائه می گردد.


تبصره ١: دروس عمومی معارف اسلامی با رعایت سقف تعداد دانشجوی هر گروه در آیین نامه فعالیتهای علمی و ارائه دروس طبق بخشنامه شماره ١٦٧٠/١/١٤٠٢ مورخ ١٩/٠٢/١٤٠٢ معاونت آموزشی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها در دوره تابستان ٣ عنوان طبق بند 3-6 ارائه میشود و دانشجو نمیتواند بیش از یک عنوان درسی در هر ترم تابستان اخذ نماید، اعم از اینکه در دانشگاه خود یا به عنوان مهمان در / از دانشگاه دیگر باشد.

تبصره ٢: دانشجو در موارد ضروری و استثنایی )نظیر مواردی که دانشجو در نیمسال آخر دوره تحصیلی و در آستانه فارغ التحصیلی است( با پیشنهاد نماینده دانشکده الهیات در استان و تایید معاون آموزشی استان می تواند توسط کاربر ارشد مرکز حداکثر ٢ عنوان درس معارفی انتخاب کند.

تبصره ٣: با توجه به برگزاری طرح حامیم در سال جاری، هر دانشجو در این طرح مجاز به گذراندن ٢ واحد دروس عمومی معارف اسلامی است و در صورت اخذ آن مجاز به انتخاب دروس معارف در ترم تابستان نیست. لازم به ذکر است مجموع واحدهای قابل ثبت )با احتساب دروس معارف و حامیم ( در دوره تابستان حداکثر ٩ واحد است.

5-6 دانشجویانی که واجد شرایط معرفی به استاد میباشند (به استثناء دروس عملی) میتوانند دروس مورد نظر را از طریق پیشخوان سامانه جامع گلستان در کلیه مراکز/ واحدها (در قالب تاریخهای اعلام شده در تقویم آموزشی) درخواست نمایند.


7-نحوه ارائه دروس در مقطع کارشناسی ارشد:

1-7 دروس جبرانی مقطع کارشناسی ارشد صرفاً از سرفصل دروس کاملا نظری و دارای منبع )دروس جبرانی صرفاً شامل دروسی است که در جدول دروس جبرانی در انتهای برنامه ارائه دروس در هر رشته اعلام شده است.

2-7 دروس جایگزین پایان نامه، ویژه دانشجویان آموزش محور مقطع کارشناسی ارشد. لازم به ذکر است درس سمینار "تحقیق و تتبع نظری" با توجه به اینکه فاقد تاریخ آزمون می باشد ولی در ترم تابستان قابل ارائه می باشد.

3-7 تمدید پایان نامه (پایان نامه ادامه دار صرفا جهت دفاع)

یادآوری مهم: دروس دانش پذیری در دوره تابستان ارائه نمیشود.
 
 

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر