فرهنگی دانشجویی
1401/11/12 چهارشنبه
برگزاری کارگاه آموزشی *رفتار خود آسیب رسان*
برگزاری کارگاه آموزشی *رفتار خود آسیب رسان* در دانشگاه پیام نور رابر با تدریس خانم دکتر بختیاری

.

کارگاه *رفتارهای خود آسیب رسان* با حضور خانم دکتر بختیاری مسئول امور جاری دانشگاه  واحد رابر ویژه دانشجویان و کارکنان خانم ادارات شهرستان رابر  در  نماز خانه این واحد برگزار شد.

در این کارگاه آموزشی خانم دکتر بختیاری به  عوامل و عناصر ی که موجب خودکشی و آسیب زدن  اشخاص به خودشان می شود اشاره کرد و به تبیین هر یک از این عوامل پرداخت.


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر