كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
1401/9/20 یکشنبه
روز دانشجو
تجدید میثاق دانشجویان دانشگاه پیام نور رابر با آرمان های شهدا

.

در آستانه روز دانشجو 
تجدید میثاق دانشجویان دانشگاه پیام نور همراه با مسئولین شهرستان رابر با آرمان های شهدا 

دانشجویان دانشگاه رابر همراه باکارکنان  دانشگاه و مسئولین شهرستان با حضور در گلزار شهدای گمنام با نثار گل و قرادت فاتحه ضمن تجدید بیعت با شهدا یاد و خاطره روز دانشجو را گرامی داشتند ./
15آذر 1401 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ