آموزش
قابل توجه دانشجویان گرامی
قابل توجه دانشجویان گرامی
قابل توجه متقاضیان تحصیل در دانشگاه پیام نور
قابل توجه دانشجویان گرامی: زمان انتخاب واحد،
برگزاری مجدد آزمون دروس عمومی نیمسال دوم سال تحصیلی 1402-1401؛
قابل توجه دانشجویانی که دروس عمومی اخذ نموده اند
قابل توجه دانشجویان گرامی
قابل توجه پذیرفته شدگان دوره پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور
قابل توجه دانشجویان گرامی
قابل توجه دانشجویانی که درس عمومی اخذ نموده اند:
برگزاری جلسه هماهنگی امتحانات پایان ترم
قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد
ارزشیابی اساتید در سامانه گلستان
منابع درسی پیام نور