آموزش
قابل توجه پذیرفته شدگان دوره پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور
قابل توجه دانشجویان گرامی
قابل توجه دانشجویانی که درس عمومی اخذ نموده اند:
برگزاری جلسه هماهنگی امتحانات پایان ترم
قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد
ارزشیابی اساتید در سامانه گلستان
منابع درسی پیام نور