اخبار
 
اردوی یکروزه دانشجویان جدید الورود دانشگاه پیام نور رابر در ماهان برگزار شد که در این اردو ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر رضایی ،اساتید و کارکنان ،دانشجویان را همراهی نمودند که ابتدا از باغ شاهزاده ماهان بازدید نمودند و پس از آن از مقبره شاه نعمت اله ولی بازدید و در پایان  مقبره  شاهزاده حسین جوپار را زیارت نمودند ./
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر