كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
پنجشنبه 3 فروردین 1402  
برگزیده
بيشتر
اطلاعیه ها

1401/9/20 یکشنبه|روز دانشجو ...

 
بيشتر
فرم ها
بيشتر
تماس با ما

1396/6/15 چهارشنبه|آدرس ...

 
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
اخبار
بيشتر
آموزش
بيشتر
برنامه کلاسی
بيشتر
رشته های تحصیلی
1401/7/27 چهارشنبه
دانشگاه پیام نور رابر از سال 1386 فعالیت خود را آغاز نمود ورشته های این واحد دانشگاهی به شرح ذیل می باشد .
1- روانشناسی 
2- حسابداری 
3- علوم تربیتی 
میانترم
بيشتر
فرهنگی دانشجویی
بيشتر
پیوندها
1397/7/3 سه‌شنبه
                                                                            


 
تصوير ها
بيشتر
درباره دانشگاه
1398/8/6 دوشنبه درباره دانشگاه
فايلها
اعضاي علمي و اداري دانشگاه پيام نور رابر.docx 14.243 KB
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.اخبار
قابل توجه پذیرفته شدگان دوره پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور
پیام خانم دکتر معین الدینی سرپرست دانشگاه پیام نور استان به مناسبت آغاز دهه فجر و چهل و سومین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی
برگزاری کارگاه آموزشی *رفتار خود آسیب رسان*
روز دانشجو
 • 1401/9/20 یکشنبه روز دانشجو
  تجدید میثاق دانشجویان دانشگاه پیام نور رابر با آرمان های شهدا
قابل توجه دانشجویان گرامی
بيشتر
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.اخبار
قابل توجه پذیرفته شدگان دوره پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور
پیام خانم دکتر معین الدینی سرپرست دانشگاه پیام نور استان به مناسبت آغاز دهه فجر و چهل و سومین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی
برگزاری کارگاه آموزشی *رفتار خود آسیب رسان*
روز دانشجو
 • 1401/9/20 یکشنبه روز دانشجو
  تجدید میثاق دانشجویان دانشگاه پیام نور رابر با آرمان های شهدا
قابل توجه دانشجویان گرامی
بيشتر
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.اخبار
قابل توجه پذیرفته شدگان دوره پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور
پیام خانم دکتر معین الدینی سرپرست دانشگاه پیام نور استان به مناسبت آغاز دهه فجر و چهل و سومین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی
برگزاری کارگاه آموزشی *رفتار خود آسیب رسان*
روز دانشجو
 • 1401/9/20 یکشنبه روز دانشجو
  تجدید میثاق دانشجویان دانشگاه پیام نور رابر با آرمان های شهدا
قابل توجه دانشجویان گرامی
بيشتر
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.اخبار
قابل توجه پذیرفته شدگان دوره پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور
پیام خانم دکتر معین الدینی سرپرست دانشگاه پیام نور استان به مناسبت آغاز دهه فجر و چهل و سومین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی
برگزاری کارگاه آموزشی *رفتار خود آسیب رسان*
روز دانشجو
 • 1401/9/20 یکشنبه روز دانشجو
  تجدید میثاق دانشجویان دانشگاه پیام نور رابر با آرمان های شهدا
قابل توجه دانشجویان گرامی
بيشتر
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.اخبار
قابل توجه پذیرفته شدگان دوره پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور
پیام خانم دکتر معین الدینی سرپرست دانشگاه پیام نور استان به مناسبت آغاز دهه فجر و چهل و سومین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی
برگزاری کارگاه آموزشی *رفتار خود آسیب رسان*
روز دانشجو
 • 1401/9/20 یکشنبه روز دانشجو
  تجدید میثاق دانشجویان دانشگاه پیام نور رابر با آرمان های شهدا
قابل توجه دانشجویان گرامی
بيشتر
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.اخبار
قابل توجه پذیرفته شدگان دوره پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور
پیام خانم دکتر معین الدینی سرپرست دانشگاه پیام نور استان به مناسبت آغاز دهه فجر و چهل و سومین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی
برگزاری کارگاه آموزشی *رفتار خود آسیب رسان*
روز دانشجو
 • 1401/9/20 یکشنبه روز دانشجو
  تجدید میثاق دانشجویان دانشگاه پیام نور رابر با آرمان های شهدا
قابل توجه دانشجویان گرامی
بيشتر