كوچك يا بزرگ كردن بخش :.اخبار
قابل توجه دانشجویان برنامه دروس الکترونیکی ترم پائیز (نیمسال اول) سال تحصیلی 1402-1401 کلاسهای دروس نظری نیمسال اول 1402-1401  به دو صورت حضوری یا الکترونیکی برگزار می گردند، دروس الکترونیکی

برنامه آنها در ذیل همین متن با کلیک بر روی نام دانشکده مربوطه قابل دریافت است و این دروس در سامانه

online.pnuk.ac.irبرگزار می گردند که لازم است طبق ساعت و تاریخ درج شده جلوی هر درس روی لینک همان درس کلیک نمایید.

برنامه دروس حضوری( تئوری حضوری و دروس عملی) در سایت مراکز و واحدها در قسمت برنامه کلاسی قابل دریافت

است و این دروس در مراکز و واحدها و در کلاس درج شده جلوی ردیف هر درس به شکل حضوری برگزار می گردند. 

 لینک برنامه حضوری مرکز کرماندانشجوی گرامی به نکات ذیل در خصوص برنامه کلاسی دقت لازم را مبذول فرمایید:


1- برنامه ذیل مربوط به دروس تئوری است که بصورت الکترونیکی برگزار میگردند. 

برنامه کلاسی دروس حضوری و عملی(تربیت بدنی، ورزش، پروژه، کارورزی و کارآموزی) در سایت مختص مرکز واحد دانشجو قابل مشاهده میباشد(قسمت برنامه کلاسی)   

و همکاران دفاتر برنامه ریزی مراکز واحد جهت راهنمایی و مشاوره به دانشجویان پاسخ گو می باشند. گزارش انتخاب واحد خود را (گزارش101 از سیستم گلستان)

را تهیه نمایید تا از نحوه ارائه کلاس های خود به صورت حضوری و الکترونیکی مطلع گردید، دروس با شماره گروه ۹۰ تا ۹۹ کلاسها بصورت الکترونیکی برگزار میگردد.


2-با توجه به اینکه برخی کد درسها دارای چند گروه درسی می باشند صرفاً وارد کلاس مربوطه به گروه درسی مطابق انتخاب واحد خود در سیستم گلستان شوید.


3-در صورتی که درس شما در لیست موجود نیست احتمالا هنوز برنامه ریزی آن انجام نشده است، به تدریج، برنامه ریزی و اطلاع رسانی خواهند شد.


4- جهت استفاده از کلاسهای الکترونیکی سیستم کامپیوتر یا موبایل شما، باید آماده سازی گردد که جهت راهنمایی،فایل های راهنمای درج شده در قسمت کلاس های

الکترونیکی سایت دانشگاه به آدرس :kerman.pnu.ac.ir  را مشاهده فرمایید.


5- صرفا در ساعت و روز تعیین شده بر اساس کلاس، از طریق لینک معرفی شده وارد کلاس شوید.


6-برنامه دروس الکترونیکی مقطع کارشناسی ارشد نیز در دانشکده های مربوطه درج شده است.


7-دروس تئوری رشته تربیت بدنی  در دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی برنامه ریزی شده است.


8-در هنگام ورود به سامانه از گزینه مهمان(guest) استفاده نموده و نام و نام خانوادگی خود را به فارسی نیز درج نمایید.


9-به منظور آگاهی از آخرین تغییرات برنامه، هر چند وقت یکبار سیستم خود را به روز رسانی نمایید (ctrl+f5)  و برنامه های جدید را دریافت نمایید.11- برنامه دروس مقطع ارشد گروه علوم پایه در دانشکده علوم پایه درج شده است.                       جهت مشاهده برنامه کلاسی، روی آیکن دانشکده مربوطه کلیک نمایید.


                                                                                                                            
     

   
                                                                                              
                                                                                                                                             
                 

 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر